INSTITUT PRO ZDRAVÍ A RODINU o.p.s.

ZÍSKEJTE PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT

Kurzy

Na Institutu preventivní péče o zdraví (IPPOZ) nabízíme celou řadu kurzů z oblastí zdravého životního stylu, přírodních procedur, masáží, zdravotní TV, zdravé výživy, racionálního vaření a zdravotního měření a poradenství, prevence nemocí, ekologického zemědělství, rodinné výchovy, Bible a zvládání stresu...

Pro přijetí ke studiu je třeba vyplnit vstupní formuláře: Přihláška, Dotazník a Doporučení. Zároveň je důležité se seznámit s principy školního řádu a předem zvážit, zda jste ochoten/a tyto zásady na škole respektovat. Kurzy probíhají pod hlavičkou celosvětového zdravotnického vzdělávání LIGHT (www.lightingtheworld.org) a některé jsou zakončeny Autorizovanou zkouškou pod MŠMT ČR. Výuka probíhá v Penzionu Spokojené stáří u Luhačovic. Adresa je: A.Václavíka 369, Pozlovice. Autem: od hotelu Praha doprava nahoru a 100 m za hotelem Pohoda doleva dolů. Autobusem: Z AN Luhačovice busem do Pozlovic Dolní konec. Ulicí Nivy naproti hřiště pak vzhůru a 1. ulicí Nivy I. doprava. Na konci ulice je parkoviště před Penzionem Spokojené stáří. Vchod do recepce se nachází vpravo pod nadchodem. Pro zájemce o samostatné návštěvy některých témat je možné se objednat na tel. 732 267 771.

O kurzech detailně

         Náplň LIGHT vzdělávání a kurzů INSTITUTU PREVENTIVNÍ PÉČE O ZDRAVÍ                              
     
          
                      Burkvíz 18, 793 95 Město Albrechtice, Jeseníky
                                                        Tel.: +420 732 267 771

____________________________________________________________________

    1)Roční kurz Zdraví a prevence – LIGHT                                                               
       prodloužený víkend v měsíci nebo denní forma s 8 praktickými profesemi

 

1. Jedná se o spojenou výuku vodoléčeb, přírodních léčebných prostředků, zdravé výživy, prevence nemocí, poradenství, veřejné zdravotní osvěty a kurzů „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“, "Cvičitel zdravotní tělesné výchovy" a „Kuchař racionální stravy“. Absolventi získají certifikát mezinárodního vzdělávacího programu LIGHT (www.lightingtheworld.org ) a celostátně platné osvědčení v oboru Sportovní a rekondiční masáže opravňující k vytvoření živnostenského listu v daném oboru. Mohou také získat živnostenské oprávnění v oboru Poradce zdravého životního stylu. Kurz probíhá jednou měsíčně od čtvrtka 17 hodin do neděle do 15 hodin. Součástí kurzu je také samostudium a praxe.

 

2. Místo konání je sanatorium přírodní péče Burkvíz 18. Můžete dorazit do Města Albrechtice, kde Vás vyzvedneme na nádraží. Pojedete-li autem, pak 6km za Krásnými Loučkami uvidíte odbočku doleva směr Burkvíz, kde po 1 km zahněte doprava nahoru. Naše sídlo je jemně oranžový dům s vykýřem nad soutokem potoků. Můžete vejít předním či bočním vchodem. V případě problémů s dopravou, je možné zavolat na tel. 732 267 771 nebo 736 424 727. Místo konání kurzu může být s dostatččným předstihem  upraveno dle  doprovodných akcí.


3. Termíny ve školním roce 2023/24:

20.8.- 3.9.                     LIGHT kurz – Poradce zdravého životního stylu- stručný souhrn 7 profesí (Lektor, Poradce, Přírodní terapie, Výživa a vaření, Bible, Cvičení, Ekozemědělství)

15. – 17.9.                    Začátek ročního denního studia LIGHT 1– 8 profesí (15.9. – 25.6.) - 1 konzultace
17.- 24.9.                      Rekondiční pobyt Burkvíz
5.-8.10.                          LIGHT 2 – Vodoléčby, Masáže, Psychosomatika
8.-15.10                         Rekondiční pobyt New start
9.-12.11.                       LIGHT 3 – Přírodní léčby, Masáže, Poradenství
12.-19.11.                     Listopadový New start pobyt se státním svátkem
7. - 10.12.                     LIGHT 4 – Hydroterapie, Masáže, Zdravá výživa a vařeni
25. 12.-1.1.2024          Novoroční Rekondiční pobyt
1. – 7.1.2024                Kurz Terapeutické masáže, Zkoušky z ter.Masáže; Výuka Sportovní masáže (LIGHT 5)

21.– 28.1.                     Lednový NEW START BURKVÍZ pro milovníky Zimních sportů a všeho zdravého
1.- 11. 2.                        Trnava a Zlaté Moravce - Kurz Masáží, Vodoléčeb a Přírodních terapií – denně 16-20.30
15.-18. 2.                      LIGHT 6 – EKOZEMĚDĚLSTVÍ – Ing. Pospíšilík, Prof. R.Lagaňa, Burkvíz
18. – 25.2                     Únorvý NEW START BURKVÍZ pro milovníky Zimních sportů a přírod.terapií
7.- 10. 3.                        LIGHT 7. – FYZIOT. Domácí zdr.péče,Fyto a aromaterapie, Absol.projekt,Výživa a vaření
10. - 17. 3.                    Březnový Rekondiční pobyt New start
20.3.- 22.4.                   Velikonoční misijní Koncertní turné Eliezera Abreua
25.-28.4.                       LIGHT 8-
Vodoléčby – Saunování, léčba horečkou, Cvičitení při oslabeních
28.4.-5.5.                      New start pobyt se státním svátkem
16.-19.5                         LIGHT 9. – Přír.léč.prostř., Výživa a vaření, B.program léčení, Abs.projekt    
19.-26.5.                       Rekondiční pobyt s Muzikoterapií
1.6. 2024                       Dětský den s písničkou -Putování do zaslíbené země
(Štětkovice)
13.-16. 6.                      LIGHT 10 – Bibl.práce, Mis.tábory, Ankety, Dět.programy, Hydroterapie,Certifikáty
16.-23. 6.                      Rekondiční pobyt New Start Burkvíz
30. 6. – 7.7. a 11.-18.8.              Prázdninové rekondiční pobyty New Start

18.8.- 1.9.                     LIGHT kurz – Poradce zdravého životního stylu

12. -15.9          Začátek ročního studia  - LIGHT 1
15.-22.9            Rekondiční pobyt New start
 

Každý pátek večer v čas západu slunce je možné připojit se na doplňková témata kurz  na na youtube LIGHT CZECH, nebo https://meet.google.com/hie-udum-iup)

Kurz zdravé výživy a racionálního vaření probíhá 5 dní v týdnu během praxe na rekondičních pobytech. Škola zdravého vaření obsahuje jak teorii zdravé výživy, tak praktické ukázky receptů nahrazujících rizikové potraviny za chutné rostlinné varianty. Součástí je i praxe v kuchyni při přípravě veganských pokrmů. Stu-denti se mohou zaměřit na různé obory – Zdr.vaření, Vodoléčby, Poradenství, Cvičení, Lektorství či Masáže.
 
4. Obsah kurzu – absolventi se seznamují se základy fyziologie, aplikace vodoléčeb (sauna a její provoz, otužování, horká lázeň i zábaly, střídavé lázně a sprchy, inhalace, hypertermie, vířivky, led atd.), učí se základy detoxikace, aromaterapie, fytoterapie, dietoterapie, masáží a jiných přírodních prostředků. Nechybí ani bezpečnost a ochrana zdraví při práci a první pomoc. Obor Zdravotní TV je doplněn sportovním tréninkem, hygienou, pedagogikou a zásadami pro sestavení cvičební jednotky. Studenti se učí metodiku cvičení při různých oslabeních pohybového systému. Seznámí se se základy aerobního i rehabilitačního cvičení, SM – systému a vyrovnávacích cvičení. Z tématiky duševního zdraví se vyučuje: psychologie, komunikace a principy poradenství a základy Bible, etiky, šťastné rodiny a osobního růstu. Součástí je také teorie a praxe v Eko-zemědělství a různých praktických řemeslech pro soběstačný život (pečení, stavitelství, oprava obuvi, šití, výroba keramiky, přírodních mýdel, tinktur, čistících a desinfekčních prostředků, konzervování, péče o nemocné…) Studenti mají možnost výuky světového jazyka pro přípravu na zahraniční humanitární pomoc. Účastní se zdravotní osvěty formou Klubů a Výstav zdraví v různých městech, Kurzů zdravého vaření, Dnů zdraví na školách a Praxe v poradenství zdravého životního stylu.

 
5. Mezi vyučujícími jsou: MUDr. Milan Moskala,  Dr. Galo Esteban Salazar, Prof. Dr. Jochen Hawlitschek, PhD., MPH; Ing. Jiří Pospíšilík, Prof. Dr. Rastislav Lagaňa, MPH, MUDr. Horst Muller, Roman Uhrin, Mgr. Rostislav Homola,  ThB.; Jana Konečná, R.S., Tim Konečný, dipl. Fyzioterapeuti Anna Cigošová a James Lammi,  Zdenka Hoffmanová, Instruk. ZTV, Jonathan Oriel Lara, E. Abreu, Timea Konečná, R.S., Eliška Rezničenko aj.

 
6. Strava je zajištěna v místě školy. Její cena je 120,- Kč/den (4,3 €) a hradí se spolu s ubytováním na úvod každé konzultace vedení Institutu. Jídlo se podává 3x denně a jedná se o čistě rostlinnou stravu. Lze ji objednat zatržením na přihlášce. Ubytování je k dispozici v prostorách školy za 100,- Kč/noc (3,5 €) nebo na pokojích Rekondičního centra za 250,- Kč/noc (10 €). Kurzovné dálkového víkendového studia je zlevněno z původních 18.900,- Kč na 4.300,- Kč (170 €) a je možné ho rozložit do 2 splátek, popř. je možné získat sponzorství za předpokladu vzorného studia, každoroční účastí na 3 NS pobytech a v lokálním Klubu zdraví či samostatném misijním projektu. Denní roční kurz má doporučený příspěvek na stravu, ubytování i kurzovné - 1000 Kč.  Při plné účasti na praxi studentů jak během školního roku, tak 3 měsíce mimo kurz, může být kurz zcela zdarma.


7. Na výuku Vodoléčeb si přivezte 2 prostěradla, 4 ručníky, 2 žínky a plavky. Na hodiny Cvičitele – sportovní oblečení, obuv a karimatku. Pro masáže si označte 2 Vaše prostěradla, která si můžete nechat během kursu na škole. Nezapomeňte Bibli, hygienické a psací potřeby, papuče a USB disk na archivaci studijních materiálů.


8. IPPOZ je vzdělávací zařízení založené na Biblických principech. Podporuje atmosféru otevřenosti, ohleduplnosti a tolerance. Příslušnost k církvi není podmínkou studia. Pro přihlášení je třeba vyplnit VŠECHNY přihlašovací formuláře. Potřebný je také souhlas se školním řádem a vítá se touha zapojit se v dané oblasti. Absolventi kurzu mají možnost následného uplatnění na rekondičních pobytech, Klubech a Výstavách zdraví, Programech na školách, v Institucích, Restauracích a prodejnách zdravé výživy, Masážních klinikách, Centrech zdraví a Fitness centrech, na Ekofarmách či v sanatoriích preventivní medicíny u nás i v zahraničí.

 

2) Autorizovaný kurz „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“

 

1. Probíhá během víkendových konzultací ročního kurzu LIGHT – jednou měsíčně, vždy ve čtvrtek 17–21 h a v sobotu večer. Po úspěšném zakončení kurzu obdrží studenti Autorizovaný certifikát, opravňující je k vytvoření živnostenského listu v oboru Masérské služby. Termíny konzultací i podmínky jsou shodné s kurzem LIGHT.

                  

3. Obsah – absolventi se naučí prakticky provádět rekondiční, sportovní, reflexní a terapeutické masáže od zádových sestav, přes sestavy dolních a horních končetin, obličeje, dekoltu, šíje, břicha, hlavy i celého těla. V přidruženém kurzu LIGHT získávají znalosti anatomie a fyziologie, účinků masáže, první pomoci, etiky, psychologie, přípravných procedur, zdravého životního stylu a prevence nemocí atd. Kurs je také obohacen ukázkami medové (detoxikační), lymfatické a Breussovy masáže. Seznámíte se i s metodou baňkování, přípravných procedur a trakční terapií páteře.

4. Poplatek za Autorizovanou závěrečnou zkoušku pod MŠMT činí 1500,- Kč, poplatek za studijní materiály 500,- Kč a za samostatné konzultace před zkouškou také 500 Kč.                                                           .                                                                                                                  ..                     
5. Na kurz Masér si sebou přivezte 2 označená prostěradla, 2 ručníky, vhodnou obuv a oblečení.  

                                              .                                                                                .  
6. Praktická část masáží je zakončena testem jednotlivých masážních postupů a teoretická část písemnými testy. Na závěr se skládá před autorizovanou osobou opakovací zkouška z předem stanovených oborů.


7. Odborným garantem kurzu je Jana Konečná, diplomovaná sestra v oboru preventivní péče, absolventka Kurzů preventivní péče v Norsku a USA. Autorizovanými osobami pro závěrečné zkoušky jsou Tim Konečný a Jana Konečná. Dále vyučuje MUDr. Milan Moskala Prof.Dr. Jochen Hawlitschek a certifikovaní fyzioterapeuti Lucie Nádvorníková, Bc. a Anna Cigošová.

3) Víkendový kurz „Ekozemědělství pro soběstačnost

1. Probíhá formou prodlouženého víkendu od pátku 8:30 hodin do neděle 14 hodin. Kurz je určen pro zájemce o tématiku, nejedná se o rekvalifikaci. Víkendový kurz nabízí další materiály pro samostudium a pro zájemce také následnou praxi na ekofarmě.


2. Doba konání je každoročně víkend kolem 20. 2. Cena kurzovného: 1700,- Kč (7,8 €). Místo konání je většinou Burkvíz 18, u města Albrechtice, ale je možné je také stanovit dle zájmu přihlášených a zajištění ubytovacích a stravovacích podmínek pro 10–20 studentů.  


3. Během tohoto kurzu absolventi získávají znalosti z ekologie, zvyšování a udržování úrodnosti půdy, pěstování rostlin, biologické ochrany, kompostování, mechanizace, zpracování produkce, předpisů pro biofarmy, ekonomických návrhů pro levné ekostavby či nutné vybavení pro soběstačnost.                    .  

4. Odborným garantem kurzu je Ing. Jiří Pospíšilík, dřívější manager několika ekofarem, autor článků a programů pro ekozemědělce. Mezi další vyučující patří také Jaroslav Mitura, Jens Giller, Uchena Obasy, Ing. Michal Štafa, Jana Konečná aj.

4) 14ti denní kurz zdravotní osvěty „LIGHT“ pro Poradce      .
       zdravého životního stylu a Přírodní procedury 20.8.-3.9.

1. Kurz je určen pro zájemce o prevenci nemocí, poradenství, zdravotní osvětu  a poznání biblických doporučení pro život.  Absolventi obdrží certifikát Poradce zdravého životního stylu a přípravu k možnému podnikání v oblasti preventivní zdravotní péče. Součástí je dopolední studium a odpolední praxe při Veřejné zdravotní osvětě: Výstavy a Kluby zdraví, s praxí v poradenství, masážích i propagace knih a zdravotním cvičení. Studenti mohou pokračovat v následném Ročním kurzu, specializovaném na 7 profesí: Kuchař racionální stravy, Masér, Cvičitel zdravotní TV, Přírodní terapie – vodoléčby, detoxikace, byliny, Humanitární pracovník, Eko-zemědělství a eko-stavitelství a Biblický pracovník. Praxi získávají na Rekondičních programech, veřejné osvětě a budování center zdraví a ekofarem.
2. Obsahem je celá škála zdravotních předmětů: Zdravá výživa, Prevence nemocí, Přírodní léky, Masáže, Vodoléčby, Cvičební programy, Praktické vaření, Základy lektorství a tvorby prezentací, příprava seminářů apod. Další část kurzu tvoří praktická osvětová práce: Výstavy zdraví, Kluby zdraví, práce v terénu, veřejné přednáškové programy, propagace knih apod. Kurz je doplněn předměty z oblasti duchovního zdraví: Základy Bible, Proroctví, Jak poznat Boží vůli, Spiritualita, Křesťanské Manželství, Etika apod.  Přihlášky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 732 267 771. Více info na www.lightkurz.cz


3. Termín: poslední dva týdny v srpnu; dotovaná cena kurzovného pro studenty a nezaměstnané je 1080,- Kč (42,3 €), pro ostatní je kurzovné 2500,- Kč. Podmínky studia – viz. Vnitřní řád kursu. 


4. Hostem programu bude Dr. Galo Steven Salazar, Doktor přírodních terapií a Nutriční terapeut, Prof. Dr. J.Hawlitschek, PhD.,MPH, emer.děkan lékařské fakulty propagátor prev.medicíny a MUDr. Milan Moskala. Na večerní lékařské přednášky je možnost pozvat veřejnost stejně jako na zdravotní měření, masáže, poradenství, literaturu a zdravé pohoštění.


5.Po registraci je možné se na kurz se také přihlásit electronicky na https://meet.google.com/uzg-dmim-hge a na přednášky Dr.Moskaly na  https://meet.google.com/hie-udum-iup Na konci kursu se pro zájemce koná Biblický křest ponořením.

 

          5) Kurz pro Lektory a biblické pracovníky

1. Probíhá formou denního studia s odpolední praxí v přednášení i veřejné osvětě. Začátkem května probíhá Kurz pro Lektory, vedoucí a biblické pracovníky. Obsahem jsou: Veřejný projev, Poradenství, Lektorství, Základní pilíře víry, Nová smlouva, Svatyně, Boží zákon a sobota, Stvoření, Pád člověka, Stav po smrti, Znamení doby konce, Služba smíření, Trojandělské poselství, Časové linie Starého, Nového Zákona a Posledních událostí aj.                                                               .

 

         6) Prázdninový kurz „Praktických řemesel pro soběstačnost

Probíhá jako denní studium s praktickou výukou. Studium zahrnuje i 3 hodiny teoretického vyučování  z oblasti Eko-zemědělství, Eko-stavitelství, Energetické soběstačnosti, Přírodních terapií, různých Řemesel, Zdr.vaření, Uchování produkce, zvyšování a udržování úrodnosti půdy, biologické ochrany, kompostování, mechanizace aj. Praxe probíhá na ekofarmě a na stavbách sanatorií přírodní léčby. Doba konání je specifikovaná na www.zdraviarodina v kalendáři akcí. Doporučený příspěvek na ubytování a stravu je 700,- Kč. Odborný garant je Ing. Jiří Pospíšilík a Mgr. Anton Lacika.

Kurzy Institutu preventivní péče o zdraví stojí na principech Bible a jsou provázeny atmosférou otevřenosti, vděčnosti, společných písní, chvilek pro týmové povzbuzení a modlitby. Náboženská příslušnost není podmínkou studia. Kurzy čerpají z nejnovějších studií v daných oborech.  

Máte-li dotazy, či zájem o přihlašovací formuláře, obraťte se na nás.

 

 

 

   INSTITUT PRO ZDRAVÍ A RODINU o.p.s.
a LAY INSTITUTE OF GLOBAL HEALTH TRAINING
               (www.lightingtheworld.org)


Vzdělávací zařízení: Institut preventivní péče o zdraví
Jeseníky, Burkvíz 18, 79395 Město Albrechtice
Tel.+ Whatsapp: +420 732 267 771
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.zdraviarodina.cz, www.lightkurz.cz;
 

 

Přírodní procedury

Přírodní procedury zahrnují 2 obory: Vodoléčby-bylinky-detoxikace... Během kurzu Vodoléčby-bylinky-detoxikace se absolventi seznamují se základy fyziologie, aplikace vodoléčeb (sauna a její provoz, otužování,  horké lázně i zábaly, střídavé lázně a sprchy, inhalace, hypertermie, vířivky, masáž ledem, rašelinové zábaly atd.), učí se základy detoxikace, fyzikálních procedur (parafin, světloléčba..), použití esenciálních olejů, použití bylinek, zdravé výživy, prevence nemocí, masáže, včelí produkty a jiné přírodní prostředky. Obor Zdravotní Tělesná výchova zahrnuje sportovní trénink, hygienu, pedagogikou, zásady pro sestavení cvičební jednotky, vyšetřující metody a testy  a vyrovnávací cvičení. Studenti se seznamují se základy SM-systému, aqua-aerobiku, Pilates, posilování, strečinku a cvičení při různých oslabeních. Kurz je doplněn i tématikou duševního zdraví - psychologie, komunikace, Bible a pozitivního myšlení. Součástí je praxe na rekondičním pobytu. Více informací na tel. 732 267 771 nebo emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Masér

V tomto kurzu se absolventi naučí prakticky provádět rekondiční a sportovní masáže zad, šíje, horních a dolních končetin, obličeje, dekoltu, břicha a hlavy, dále se učí automasáže a detoxikační medové masáže.  V přidruženém kurzu Přírodních procedur získávají teoretické znalosti anatomie a fyziologie, účinků masáže, hygieny, první pomoci, etiky, psychologie, přípravných procedur, zdravého životního stylu, prevence nemocí apod. Kurs je také obohacen ukázkami lymfatické, kosmetické a Breussovy masáže. Seznámíte se i s metodou baňkování, lávových kamenů, automobilizace – Dornovou metodou a trakcemi. Kurz je zakončen Autorizovanou zkouškou. Více informací na tel. 732 267 771 nebo emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

.

Ekozemědělec

Na kurzu Ekozemědělství získávají účastníci znalosti z ekologie, zvyšování a udržování úrodnosti půdy, pěstování rostlin, biologické ochrany, kompostování, mechanizace, zpracování produkce, návrhů pro levné ekostavby či nutného vybavení pro soběstačnost. Kurz pokládá základní teoretické znalosti v oblasti ovocnářství, pěstování ve sklenících a fóliovnících a produkce vlastních osiv. Účastníci se seznámí s výhodami života na venkově a pozadím současných světových událostí ve světě plnících se biblických předpovědí. Kurz probíhá 1 prodloužený víkend v únoru a praxi je možné absolvovat na farmě Lipník v centru zdraví Eden. Více informací na tel. 732 267 771 nebo emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

LIGHT - Kurz

Kurz LIGHT – Laický institut globálního zdravotního vzdělávání zahrnuje všechny kurzy pořádané na IPPOZ. Probíhá ve dvou formách. Zkrácená 14-ti denní verze probíhá poslední 2 týdny v srpnu a nabízí teoretické poznatky a praktické dovednosti pro Poradenství zdravého životního stylu. Pro zájemce o hlubší vzdělávání probíhá LIGHT kurz formou 10 prodloužených víkendů 1x měsíčně od září do června. Kurz připravuje absolventy na práci Poradců zdravého životního stylu. Účastníci se učí pořádat Kluby a Výstavy zdraví, Programy primární prevence na školách, Rekondiční pobyty, Kurzy zdravé výživy a vaření, Protikuřácké semináře, Kurzy zdravého hubnutí, vedení Zdravotního cvičení či založení městských center zdraví s poradnami, masážemi a přírodními terapiemi. V průběhu kurzu probíhá praxe ve zmíněných aktivitách. Absolventi se mohou stát součástí týmu funkčních zdravotně-osvětových projektů u nás i v zahraničí. Cílem vzdělávání může být založení vlastního veřejně prospěšného projektu (rekondiční centrum, poradna, klinika přírodních procedur, prodejna zdravé výživy, masérna,  fitness centrum, dětská školka zdraví, cvičební a jiné kurzy). Více informací na tel. 732 267 771 nebo emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

Anketa 1

Mám zájem o kurz

Poradce zd. živ. stylu - 25%
Masér - 15.6%
Cvičitel - 3.1%
Ekozemědělec - 18.8%
Přírodní procedury - 6.3%
L.I.G.H.T. - 15.6%
Pilates - 6.3%
Nordic Walking - 9.4%

Celkem hlasů: 32
Hlasování v této anketě již bylo ukončeno. Skončilo: 31 pro 2017 - 00:00