INSTITUT PRO ZDRAVÍ A RODINU o.p.s.

ZÍSKEJTE PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT

LIGHT - Kurz

Roční kurz Zdraví a prevence – LIGHT (1 prodloužený víkend v měsíci)

Přihláška    Dotazník      Článek Light

Rozvrh - program

  1. Roční kurz Zdraví a prevence – LIGHT (1 prodloužený víkend v měsíci)

1. Jedná se o spojenou výuku vodoléčeb, přírodních léčebných prostředků, zdravé výživy, prevence nemocí, poradenství, veřejné zdravotní osvěty a kurzů „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“, "Cvičitel zdravotní tělesné výchovy" a „Kuchař racionální stravy“. Absolventi získají certifikát mezinárodního vzdělávacího programu LIGHT (www.lightingtheworld.cz) a celostátně platné osvědčení v oboru Sportovní a rekondiční masáže opravňující k vytvoření živnostenského listu v daném oboru. Mohou také získat živnostenské oprávnění v oboru Poradce zdravého životního stylu. Kurz probíhá jednou měsíčně od čtvrtka 17 hodin do neděle do 14 hodin. Součástí kurzu je také samostudium a praxe. 

3. Termíny ve školním roce 2019/20: 
2. Místo konání je Penzion Spokojené stáří, A. Václavíka 369, Luhačovice – Pozlovice. Autobusem dojeďte na zastávku Pozlovice dolní konec a pak od hřiště vzhůru ulicí Nivy a 1. ulicí (Nivy I.) vpravo až na konec, kde uvidíte parkoviště před Penzionem Spokojené stáří. Tam můžete vejít pod nadchodem do recepce a odtud doprava po schodech dolů do učebny (tělocvična) a vodoléčby. V případě problémů s dopravou, je možné dorazit na nádraží Luhačovice a odtud zavolat na tel. 732 267 771 nebo 736 424 727.

1. 8. – 15. 9.                 Přijímací řízení do celoročního kurzu LIGHT – formou formulářů
19. – 22. 9.                   Začátek ročního kurzu LIGHT – 1. konzult. pro dálkové studenty
22. 9. – 29. 9.               PODZIMNÍ REKONDIČNÍ POBYT – možnost praxe studentů
17. - 20. 10.                  LIGHT 2. konzultace
31. 10 - 3. 11.               LIGHT 3. Konzultace
12. – 15. 12. 2019       LIGHT 4. Konzultace
25. 12. – 1. 1. 2020     (od st do st) NOVOROČNÍ REKONDIČNÍ POBYT NEW START- praxe studentů
16. - 19. 1. 2020          LIGHT 5. Konzultace
20. - 23. 2.                    LIGHT 6. Ekozemědělství
12. - 15. 3.                    LIGHT 7. Konzultace
10. - 12. 4.                    LIGHT 8. Konzultace – Seminář přírodních prostředků Cent.m.
12. – 19. 4.                   REKONDIČNÍ POBYT New Start Velikonoce – možnost praxe studentů
30. 4. - 1. 5.                  LIGHT 9. – zkoušky
1. – 10. 5. 2020            Kurz pro LEKTORY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY
4. - 7. 6.                         LIGHT 10. – uvedení do služby pracovníků preventivní zdravotní péče
28.6. – 5.7.                   Rekondiční pobyt JIZERSKÉ HORY – možnost praxe studentů
16. – 23.8.                    Rekondiční pobyt LUHAČOVICE – možnost praxe studentů
9.8. –16. 8.                   Rekondiční pobyt LUHAČOVICE – možnost praxe studentů
16.8. - 30. 8.                 Kurz LIGHT pro Poradce zdravého životního stylu s prof. Dr. J.Hawlitschekem


Kurz zdravé výživy a racionálního vaření probíhá 5 dní v týdnu během praxe na rekondičním pobytu. Škola zdravého vaření obsahuje jak teorii zdravé výživy, tak praktické ukázky receptů nahrazujících rizikové potraviny za chutné rostlinné varianty. Studenti se mohou zaměřit na různé obory – Vegetariánského vaření, Vodoléčeb, Cvičitelství či Masérství.

4. Obsah kurzu Obsah kurzu – absolventi se seznamují se základy fyziologie, aplikace vodoléčeb (sauna a její provoz, otužování, horká lázeň i zábaly, střídavé lázně a sprchy, inhalace, hypertermie, vířivky, led atd.), učí se základy detoxikace, aromaterapie, fytoterapie, dietoterapie, masáží a jiných přírodních prostředků. Nechybí ani bezpečnost a ochrana zdraví při práci a první pomoc. Obor Zdravotní TV je doplněn sportovním tréninkem, hygienou, pedagogikou a zásadami pro sestavení cvičební jednotky. Studenti se učí základní zdravotní oslabení a metodiku cvičení při těchto defektech, vyšetření pohybového systému a testy účinnosti cvičení. Seznámí se se základy aerobního cvičení, Rehabilitačního Pilates, SM – systému a vyrovnávacích cvičení. Z tématiky duševního zdraví se vyučuje: psychologie, komunikace a principy poradenství. Součástí je praxe na rekondičním pobytu.

 
5. Mezi vyučujícími jsou: MUDr. Milan Moskala, MUDr. Jochen Hawlitschek, MUDr. Horst Muller, Roman Uhrin, Mgr. Rostislav Homola, ThB.; Jana Konečná, R.S., Tim Konečný, dipl. fyzioterapeut James Lammi, Zdenka Hoffmanová, Instruktorka ZTV aj.

Strava je zajištěna v místě školy. Její cena je 120,- Kč/den (4,3 €) a hradí se spolu s ubytováním na úvod každé konzultace vedení Institutu. Jídlo se podává 3x denně a jedná se o čistě rostlinnou stravu. Lze ji objednat zatržením na přihlášce. Ubytování je k dispozici ve Wellness oddělení za 90,- Kč/noc (3,5 €) nebo na pokojích s vlastním sociálním příslušenstvím za 250,- Kč/noc (10 €). Kurzovné je zlevněno z původních 18.900,- Kč na 4.320,- Kč (169 €) a je možné ho rozložit do více splátek, popř. je možné získat sponzorství za předpokladu vzorného studia, každoroční účastí na 2týdenních osvětových aktivitách IZR a pravidelným zapojením v lokálním Klubu zdraví či samostatném misijním projektu.


7. Na kurz Vodoléčeb si přivezte 2 prostěradla, 4 ručníky, 2 žínky a plavky. Na kurz Cvičitele – sportovní oblečení, obuv a karimatku. Pro masáže si označte 2 Vaše prostěradla, která si můžete nechat během kursu na škole. Nezapomeňte Bibli, hygienické a psací potřeby, papuče a USB disk na archivaci studijních materiálů.


8. IPPOZ je vzdělávací zařízení založené na Biblických principech. Podporuje atmosféru otevřenosti, ohleduplnosti a tolerance. Příslušnost k církvi není podmínkou studia. Pro přihlášení je třeba vyplnit VŠECHNY přihlašovací formuláře. Potřebný je také souhlas se školním řádem a vítá se touha zapojit se v dané oblasti. Absolventi kurzu mají možnost následného uplatnění na rekondičních pobytech, Klubech a Výstavách zdraví, Programech na školách, v Institucích, Restauracích a prodejnách zdravé výživy, Masážních klinikách, Centrech zdraví a Fitness centrech, na Ekofarmách či v sanatoriích preventivní medicíny u nás i v zahraničí.

2) Autorizovaný kurz „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“

1. Probíhá během víkendových konzultací ročního kurzu LIGHT – jednou měsíčně, vždy ve čtvrtek 17–21 h a v sobotu večer. Po úspěšném zakončení kurzu obdrží studenti Autorizovaný certifikát, opravňující je k vytvoření živnostenského listu v oboru Masérské služby.

2. Termíny konzultací i podmínky ubytování a stravy, předpoklady ke studiu i uplatnění se shodují s kurzem LIGHT.

3. Obsah – absolventi se naučí prakticky provádět rekondiční, sportovní, reflexní a terapeutické masáže od zádových sestav, přes sestavy dolních a horních končetin, obličeje, dekoltu, šíje, břicha, hlavy i celého těla. V přidruženém kurzu LIGHT získávají znalosti anatomie a fyziologie, účinků masáže, první pomoci, etiky, psychologie, přípravných procedur, zdravého životního stylu a prevence nemocí atd. Kurs je také obohacen ukázkami medové (detoxikační), lymfatické a Breussovy masáže. Seznámíte se i s metodou baňkování, přípravných procedur a trakční terapií páteře.

4. Poplatek za Autorizovanou závěrečnou zkoušku pod MŠMT činí 1500,- Kč (58,7 €).                 .                                                                                                                  ..                      
5. Na kurz Masér si sebou přivezte 2 označená prostěradla, 2 ručníky, vhodnou obuv a oblečení.  

6. Praktická část masáží je zakončena testem jednotlivých masážních postupů a teoretická část písemnými testy. Na závěr se skládá před autorizovanou osobou opakovací zkouška z předem stanovených oborů.

7. Odborným garantem kurzu je Jana Konečná, diplomovaná sestra v oboru preventivní péče, absolventka Kurzů preventivní péče v Norsku a USA. Autorizovanými osobami pro závěrečné zkoušky jsou Tim Konečný a Jana Konečná. Dále vyučuje MUDr. Milan Moskala a MUDr. Jochen Hawlitschek a certifikovaní fyzioterapeuti James Lammy a Anna Cigošová.

 

3) Víkendový kurz „Ekozemědělství pro soběstačnost

1. Probíhá formou prodlouženého víkendu od pátku 8:30 hodin do neděle 14 hodin. Kurz je určen pro zájemce o tématiku, nejedná se o rekvalifikaci. Víkendový kurz nabízí další materiály pro samostudium a pro zájemce také následnou praxi na ekofarmě.

2. Doba konání je každoročně víkend kolem 17. 2. Cena kurzovného: 200,- Kč (7,8 €). Místo konání je většinou Penzion spokojené stáří Pozlovice, ale je možné je také stanovit dle zájmu přihlášených a zajištění ubytovacích a stravovacích podmínek pro 10–20 studentů.  

3. Během tohoto kurzu absolventi získávají znalosti z ekologie, zvyšování a udržování úrodnosti půdy, pěstování rostlin, biologické ochrany, kompostování, mechanizace, zpracování produkce, předpisů pro biofarmy, ekonomických návrhů pro levné ekostavby či nutné vybavení pro soběstačnost.                    .  

4. Odborným garantem kurzu je Ing. Jiří Pospíšilík, manager ekofarem Viola a Lipník. Mezi další vyučující patří také Jaroslav Mitura, Jens Giller, Uchena Obasy, Ing. Michal Štafa, Jana Konečná aj.

 

4) Prázdninový 14ti denní kurz zdravotní osvěty „L.I.G.H.T.“

1. Kurz je určen pro zájemce o prevenci nemocí, poradenství, zdravotní osvětu
   a poznání biblických doporučení pro život.

2. Obsahem je celá škála zdravotních předmětů: Zdravá výživa, Prevence nemocí, Přírodní léky, Masáže, Vodoléčby, Cvičební programy, Praktické vaření, Základy lektorství a tvorby prezentací, příprava seminářů apod. Další část kurzu tvoří praktická osvětová práce: Výstavy zdraví, Kluby zdraví, práce v terénu, veřejné přednáškové programy, propagace knih apod. Kurz je doplněn předměty z oblasti duchovního zdraví: Základy Bible, Proroctví, Jak poznat Boží vůli, Spiritualita, Křesťanské Manželství, Etika apod. Více na www.lightkurz.cz

3. Termín: 18.8. – 1.9. 2019; dotovaná cena pro studenty je 1080,- Kč (42,25 €), pro ostatní je cena 2500,- Kč. Podmínky studia i vyučující se shodují s ročním kurzem LIGHT.  

4. Místo konání akce se stanoví dle zájmu přihlášených studentů a dle zájemců o pořádání dvoutýdenního semináře veřejné zdravotní osvěty. Neváhejte navrhnout své město. Podmínkou je možnost bezplatného ubytování a možnost vaření pro cca 30 lidí. Na odpolední praxi je možné dělat stany zdraví na náměstích či jiné formy zdravotní osvěty. Na večerní lékařské přednášky je možnost pozvat veřejnost a posloužit jim zdravotním měřením, masážemi, literaturou i zdravotním pohoštěním.

5) Kurz pro Lektory, laické kazatele a vedoucí pracovníky  

1. Probíhá formou denního studia s odpolední praxí v přednášení i veřejné osvětě. Kurz začíná v pátek 7.6. 2019 v 18 hodin a pokračuje po celý týden až do pátku 14.6. 2019. Obsahem jsou: Základní pilíře víry, Nová smlouva, Svatyně, Boží zákon a sobota, Stvoření, Pád člověka, Stav po smrti, Znamení doby konce, Služba smíření, Trojandělské poselství, Časové linie Starého, Nového Zákona a Posledních událostí aj.

2. Cena kurzovného:  je 200,- Kč/den. V případě účasti na celém kurzu pak 1200,- Kč. Pro studenty a nezaměstnané je poloviční sleva. Kdo má zájem o hotelový pokoj, může si připlatit 150 Kč/den.

3. Místo konání je  buď  Penzion spokojené stáří  Pozlovice,  nebo ho lze stanovit dle zájmu přihlášených a zajištění ubytovacích a stravovacích podmínek pro 10–20 studentů. Věkový limit pro zájemce o kurz není omezen. Přihlášky zasílejte co nejdříve. Obdržíte předem přípravný studijní materiál.

3. Odborným garantem kurzu je organizace Steps to Life ministry a Brenda Douay – ředitelka vzdělávacích programů. Přednášet bude laický kazatel, zdravotní misionář a fyzioterapeut James Lammy. Mezi dalšími vyučujícími jsou také Jana Konečná a Vladimír Kochan.

                           Máte-li dotazy, či zájem o přihlašovací formuláře, obraťte se na nás.

  INSTITUT PRO ZDRAVÍ A RODINU o.p.s. a LAY INSTITUTE OF GLOBAL HEALTH TRAINING (www.lightingtheworld.org)

Luhačovice - Pozlovice, A. Václavíka 369, Penzion Spokojené stáří; Tel.: +420 732 267 771
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.ippoz.cz;  Korespondenční adresa:  Kostelec 95, 696 51www.lightkurz.cz www.zdraviarodina.cz; skype: janinka777

1) Vyučování

Konzultace kurzu se konají ve výukových prostorech. Kurzy probíhají dle stanoveného rozvrhu v 10 konzultacích – vždy 1 prodloužený víkend měsíčně. Aktuální termíny konzultací jsou uvedeny  v informačním letáku. Výjímečné změny termínů konzultací se hlásí min. 2 měsíce dopředu. Podmínkou studia je ochota sloužit a zájem dlouhodobě se uplatnit v oboru, úspěšně projít přijímacím řízením, dosažení min. věku 14 let  a pro autorizovanou zkoušku 18 let. Studenti kurzu si obstarají platný zdravotní průkaz. Účast na vyučování, ranních a večerních chvilkách pro budování vztahů i na akcích školy je poviná. Nemůžete–li se z jakéhokoli důvodu zůčastnit, je třeba se předem omluvit. Absence nemá přesáhnout 1/10 celkové hodinové dotace a student si doplní chybějící materiály a testy. Prezenční listiny se podepisují na začátku každého vyučování. Za účast na vyučování se považuje včasný příchod do hodiny. Součástí studia je také samostudium a průběžné testy. Účast na min. týdenní praxi je poviná. Na Novoročním, ideálně i na Velikonočním rekondičním pobytu si studenti utvrzují dovednosti v oborech Poradců, Vodoléčeb, Masáží, Kuchařů a Cvičitelů. Vyučování na během víkendových konzultací začíná ve čtvrtek v 17 h a končí v neděli ve 14 h.


2) Vzájemné vztahy    

Ve vzájemných vztazích chceme pěstovat zdvořilost, nesobeckost, úctu i odpuštění. Včasné, laskavé a ochotné řešení problémů je podmínkou kvalitních vztahů a nechceme je zanedbávat jak na osobní úrovni, tak na úrovni celého kolektivu. Mužům je k přenocování vyhrazen pokoj a ženám několik pokojů. Prosíme o respektování  nočního klidu v období od 22 hod do 6 hod. Náklady na ubytování hradí majitelka školy a účastníci kurzů jí při každé konzultaci předají min. 60 Kč (2,3 EUR) za noc. Respektujeme soukromí oddělených pokojů pro ženy a muže.


3) Střídmost/ strava    

Studenti a pracovníci IPPOZ se ztotožňují se zásadami zdravého životního stylu zahrnující nepoužívání alkoholu, černé kávy, černého čaje, tabáku a drog. V jídelně se podává 3x denně plnohodnotná čistě rostlinná strava. Doba výdeje jídla je u snídaně v 7 h, u oběda 13 h a u večere v 18.00 hodin. Jídlo (snídaně 40,-, oběd 40,-, večeře 30,- Kč) se platí majitelce školy na začátku každé konzultace.


4) Služby v kuchyni    

Služba v kuchyni má za povinnost přijít 10 min. před vydáváním jídla do kuchyně. Podílí se na přichystání jídla, mytí nádobí a stolů a uspořádání jádelny. Pokud se jí nemůžete účastnit, je třeba si zajistit náhradu. Není dovoleno odnášet potraviny na pokoje nebo je brát mimo čas výdeje jídla ze skladu či lednice.


5) Oděv 

Studenti i zaměstnanci reprezentují svým upraveným zevnějškem. Během vyučování a školních akcí se oblékáme společensky a bez vyzývavých výstředností. Vyvarujeme se oděvu typického pro opačné pohlaví.


6) Hudba / televize /společenský program 

V období konzultace se dbá na to, aby soukromé poslouchání hudby či filmů nerušilo ostatní. Projektor či počítače se používají k výukovým účelům a používání soukromých PC nemá narušovat studium ani noční klid. Ve společenských programech se vyvarujeme hudby agresivních rytmů. Během vyučování jsou telefony vypnuty.


7) Knihovna 

Knihovna školy se nachází v učebně a kanceláři. Vypůjčenou knihu zapisuje Jana Konečná. Kniha se vrací nejpozději do 2 měsíců.


8) Telefonáty / Internet

Školní budova má k dispozici wifi připojení. Potřebujete-li nezbytně internet, využijte jej mimo vyučování.  Telefony jsou v období výuky ztišené a soukromé hovory si vyřizujeme pouze o přestávkách.


9) Udržování pořádku

Pro zajištění zdravého a příjemného prostředí je nezbytné udržovat všechny prostory v objektu čisté a uklizené. Každý student je zodpovědný za úklid svých osobních věcí. Postele, matrace i zavazadla spacáky uklízíme do 7:50 h. Koupelny i toalety opouštíme v čistém stavu. Cenné věci si pozorně hlídáme. S majetkem školy zacházíme velmi ohleduplně, aby mohl sloužit i ostatním. Při jakémkoli poškození vybavení je třeba nahlásit vzniklou škodu. Služba na úklid dbá na dodržování těchto zásad a stará se o čistotu toalet, sprchy i chodby. Instrukce získává u vedení.


10) Spánek     

Dostatečný spánek  je nezbytný k ochraně zdraví a výkonnosti během dne. Ve 21.30 h začíná příprava na noční klid, který platí od 22 h do 6 h. Nočním klidem se rozumí opuštění učebny, zhasnutí světel, nemluvení a celkové ztišení. Studenti respektují ostatní spolubydlící a v nočním klidu je neruší světlem, pozdní hygienou ani hlukem. Ve vlastním zájmu využijte sprchy včas, aby se pozdě netvořily fronty. Pro zájemce jsou k dispozici chrániče sluchu.                                                                 .


11) Vyznání

Institut preventivní péče o zdraví je křesťanskou školou, jejíž výuka odráží odvěkou moudrost knihy Knih – Bible. Příslušnost k církvi není podmínkou přijetí ke studiu. Nejvyšší hodnota je ochota růstu a rozvoje za stálého hledání pravdy a smyslu života. Výuka i ranní a večerní chvilky pro budování vztahů vychází z poselství Bilbe, podloženého vědeckým výzkumem, praktickými zkušenostmi a živou modlitbou. V procesu růstu jednotlivců pěstujeme postoj laskavého přijetí, pokory a tolerance.


12) Návštěvy

Studenti mohou na konzultace pozvat i své přátele, rodinu, či známé. Jejich účast je  omezena kapacitou školy. Je třeba ji předem nahlásit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a objednat stravu na tel. +420 732 267 771. Návštěvy se mohou také účastnit vyučování v ceně 100 Kč/víkend, které hradí vedení IPPOZ.


13) Studijní materiály

Doplňující materiál pro výuku je zpracován do brožur a učebnic, které je možné si zakoupit před či po vyučování. Probírané prezentace spolu s dalšími studijními materiály si studenti mohou stáhnout na přinesený USB disk. Ve složce z každé konzultace naleznou tam témata testů a rozvrhy na další konzultace. Na konzultace je třeba přinést náležité pomůcky (2 prostěradla 3, ručníky, 2 žínky, sportovní oblečení a obuv).


14) Platby kurzovného

Kurzovné se hradí buď naráz, ve 2 splátkách: na začátku a v polovině kurzu, nebo 1x měsíčně (1/10 ceny) na účet v EUR:  2800462608/2010 nebo v CZK 2500462606/2010 (SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX); VS: datum narození. Studentům ročního kurzu, kteří prokáží vzorné plnění studijních povinností a podepíší závazek založení vlastní misijní služby včetně účasti na 2 misijních akcích IZR každoročně, je možné udělit prospěchové stipendium a slevu na stravu.                                                                                                                                               .

15) Zkoušky, testy

U všech kurzů probíhají průběžné teoretické i praktické testy a domácí úkoly opakující probrané učivo. Kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže spadá do kategorie Národní soustavy kvalifikací a na červnové konzultaci u něj probíhá autorizovaná zkouška pod MŠMT. Cena zkoušky je 1.500 Kč a pro účastníky na obou Rekondičních pobytech je zdarma. Studenti si připraví Provozní řád své budoucí provozovny a včas vyplní přihlášku ke zkoušce.

Věříme, že se nám podaří společně vytvořit přátelskou atmosféru, hezké prostředí a vzdělávání, jež obohatí celý Váš život. Předem za to děkujeme Bohu i Vám!